Tax free

Tax free

Momsåterbetalning

Handla på GASTROPARTS och få 23 % momsåterbetalning
Rätten till momsåterbetalning förfaller:

  • Endast för resenärer som är bosatta utanför EU.
  • Endast resenärer som köper varor på ett kvitto för minst PLN 200 brutto. Ett skattekvitto = en blankett.
  • Endast om varan exporteras intakt senast den sista dagen i den tredje månaden efter köpet.
  • Endast om dokumentet är stämplat av en tullanställd som bekräftar export av varor utanför EU.


Återbetalning
Skatteåterbäringen görs av GASTROPARTS kontant, i polska zloty, senast 10 månader från inköpsdatum. Grunden för att få en skatteåterbäring är uppvisandet av ett pass och ett dokument med stämpel från en tullanställd som bekräftar export av varor utanför EU:s territorium.

Uppmärksamhet!
Avsaknaden av en stämpel för den tullanställde på TAX FREE-formuläret är liktydigt med vägran att återbetala moms.

Hur man gör det:
1) Köpa
Vid köp, be personalen att utfärda ett TAX FREE dokument. Datumet på blanketten måste stämma överens med datumet på kvittot. Se till att ditt namn, adress och passnummer har angetts korrekt och att ett skattekvitto har bifogats formuläret. Kom ihåg att köp inte kan packas upp! Varorna ska vara intakta!


2) Exportera
Du har hela 3 månader på dig att ta bort varorna, exklusive månaden då köpet gjordes. När du lämnar Polen och Europeiska unionen, bekräfta köpet av de exporterade varorna med tullkontoret, tillsammans med det bifogade kvittot. Se till att ta med dig ditt pass och TAX FREE-dokument. Efter att ha kontrollerat att alla dokument överensstämmer kommer tulltjänstemannen att stämpla TAX FREE-dokumentet.


3) Momsåterbetalning
Du kommer att få tillbaka pengarna hos GASTROPARTS inom 10 månader från inköpsdatumet. Du måste ge säljaren en komplett uppsättning dokument som bekräftar köpet av varor och deras export utanför EU.

INGEN TULLANSTÄLLNING PÅ SKATTEFRI FORM = ÅTERBETALNING AVVISNING

Om du behöver hjälp med att välja reservdelar ta kontakt med oss
Ring oss!

  +48 56 657 76 23

vi accepterar betalningar


GastroParts Sp. Jawna
ul. Klonowica 37
87-100 Toruń
tel: +48 56 657 00 66
tel: +48 56 657 00 68
» fullständiga kontaktuppgifter