STATUT

STATUT

Condiții generale de vânzare (GTS)

§1
[Dispoziții generale]

1. Acest document precizează condițiile în care se încheie contractele de vânzare și livrare de mărfuri comerciale. Vă încurajăm să citiți cu atenție acest document.

2. Termenii și condițiile generale de vânzare se aplică pentru fiecare vânzare și livrare de bunuri comerciale între Vânzător (GASTROPARTS Spółka z o.o. cu sediul social în Toruń la ul. Józefa Nowaka 7-9, numărul KRS: 0000369171) și Partea ordonatoare, care este o entitate care desfășoară o afacere și plasează o comandă în legătură cu activitatea comercială de mai sus sau un consumator, ceea ce înseamnă că acesta achiziționează bunuri de la Vânzător care nu au legătură cu activitatea sa comercială sau profesională.

3. Prin plasarea unei comenzi pentru bunurile din sortimentul Vanzatorului, Comandatorul ia la cunostinta si accepta faptul ca Termenii si Conditiile Generale de Vanzare constituie parte integranta a unui eventual contract de vanzare incheiat cu Vanzatorul.

4. Condițiile generale de vânzare sunt disponibile pe site-ul https://www.gastroparts.com/pl/news-6 și, la solicitarea Părții Comandante, acestea pot fi prezentate acestuia la sediul Vânzătorului la ul. Józefa Nowaka 7-9 din Toruń. La solicitarea Comandantei, versiunea actuala a Conditiilor Generale de Vanzare i se poate livra in format electronic, la adresa de e-mail furnizata de Comandant.

5. Toate mărcile, logo-urile, denumirile de produse și titlurile utilizate pe site-ul Vânzătorului sunt mărci comerciale sau nume comerciale ale Vânzătorului sau aparțin unor terți sau deținătorilor de nume comerciale. Nu este permisă utilizarea sau reproducerea unor astfel de mărci comerciale, logo-uri sau nume comerciale fără acordul Vânzătorului, deoarece aceasta poate constitui o încălcare gravă a drepturilor deținătorului.

6.Toate textele, documentele, desenele, fotografiile sau alte servicii de pe site-ul Vânzătorului, precum și codurile sursă aferente și toate celelalte materiale de pe site-ul Vânzătorului sunt protejate de drepturile de autor ale Vânzătorului sau ale furnizorilor și subcontractanților săi.

7. Numai copierea sau tipărirea electronică a versiunii pe hârtie a unor părți ale site-ului Vânzătorului este permisă în măsura în care este necesar pentru a plasa o comandă sau pentru a utiliza site-ul Vânzătorului ca ajutor pentru cumpărături. Orice altă utilizare a informațiilor și materialelor Vânzătorului este interzisă, inclusiv reproducerea acestora în alte scopuri decât cele indicate mai sus, modificarea, distribuirea sau republicarea. În cazul în care Partea Comandantă decide să utilizeze informațiile de pe Site-ul Vânzătorului, este necesar acordul scris al Vânzătorului pentru a face acest lucru.

 

§2
[Cum se plasează o comandă]

1.Părțile comandante interesate să încheie un contract de vânzare au dreptul de a plasa o comandă în unul dintre următoarele moduri:
a. prin e-mail - la adresa de e-mail gastroparts@gastroparts.com
b. prin intermediul site-ului web (după autentificarea în contul creat anterior).
2. Comanda trebuie să conțină următoarele informații:
a. datele de identificare ale Comandantei, în special numărul NIP,
b.Adresa de e-mail a Comandantei, necesara pentru buna executare a contractului,
c. tipul (numărul piesei) și cantitatea bunurilor individuale din sortimentul vânzătorului,
d. locul de livrare a mărfurilor comandate.
3. Comenzile plasate de către Comandant vor fi înregistrate și stocate în sistemul Vânzătorului. Documentele contabile care confirmă executarea contractului încheiat în baza acestor Termeni și Condiții Generale de Vânzare vor fi păstrate de către Comandant în conformitate cu prevederile legii general aplicabile.

4. În cazul în care, după plasarea comenzii, Comandantul constată că comanda conține erori privind cantitatea sau calitatea produselor selectate, precum și erori cu privire la alte date, trebuie să contacteze imediat reprezentanții Vânzătorului pentru a corecta comanda.

5. Ca răspuns la comandă, Vânzătorul va pregăti o ofertă de vânzare a mărfurilor conținând valoarea finală a comenzii, data finalizării, modalitatea de livrare și data plății. Oferta de mai sus va fi trimisă Comandantei sub forma unui e-mail la adresa de e-mail indicată anterior de către Comandant. Oferta va fi intocmita de catre Vanzator dupa verificarea prealabila a disponibilitatii produselor in cauza. În cazul în care, la momentul întocmirii ofertei, se dovedește că unul sau mai multe dintre produsele selectate de către Comandant nu mai sunt disponibile, Vânzătorul va furniza Comandantei informații relevante.

6. Comandantul este obligat să citească conținutul ofertei întocmite de Vânzător și să accepte oferta prin e-mail. Un contract de vânzare valabil se încheie între Părți atunci când Comandantul trimite un e-mail care conține acceptarea ofertei Vânzătorului. Dacă, ca răspuns la oferta Vânzătorului, Comandantul ridică orice obiecții cu privire la ofertă, contractul de vânzare va fi considerat încheiat la acceptarea de către Vânzător a tuturor rezervelor Comandantei, ceea ce Vânzătorul va face prin transmiterea Comandantei confirmării Ordin.

7. Locul încheierii contractului de vânzare este de fiecare dată sediul Vânzătorului la ul.Józefa Nowaka 7-9 din Toruń.

8. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a nu raspunde la comanda plasata de catre Comandant. În situația de mai sus, nu se va stabili nicio relație juridică, iar Comandatorul nu va fi îndreptățit să facă vreo pretenție împotriva Vânzătorului.

9. În cazul în care se suspectează că Partea Comandant a plasat o comandă falsă sau frauduloasă, Vânzătorul își rezervă dreptul de a contacta suplimentar Partea Comandant pentru a verifica validitatea suspiciunilor de mai sus. În cazul în care se confirmă că Partea Comandantă a plasat o comandă falsă sau frauduloasă, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda.

 

§3
[Livrare]

1. Bunurile care fac obiectul contractului de vânzare vor fi livrate Comandantei prin intermediul unei firme de curierat, in termenii si conditiile de fiecare data specificate in oferta intocmita de Vanzator.

2. Bunurile sunt livrate pe teritoriul Poloniei. Livrarea mărfurilor poate fi efectuată și în afara Poloniei.

3. În cazul în care Vânzătorul devine conștient de faptul că, din cauza unor circumstanțe excepționale, livrarea nu poate fi efectuată la data convenită inițial, Vânzătorul va contacta Partea care Comandă pentru a aranja o nouă dată de livrare.

4. Vânzătorul informează că nu livrează în zilele de sâmbătă, duminică și de sărbătorile legale.

5. Comandantul se obligă să verifice în prezența curierului dacă ambalajul nu a fost deteriorat în timpul transportului și că conținutul transportului este în concordanță cu oferta confirmată de către Comandant.

6. La livrarea bunurilor, Cumpărătorul este responsabil pentru riscul asociat bunurilor.

 

§4
[Modalitate de plată]

1. Plata pentru Bunurile comandate se poate face în unul dintre următoarele moduri:
a.ramburs la livrare - plata catre curierul care livreaza marfa comandata,
b. prin transfer electronic, transfer bancar, transfer obișnuit sau card de credit în contul Vânzătorului. Comanda va fi procesată după ce Vânzătorul va primi suma totală a plății necesare pentru Comanda plasată. Decontările tranzacțiilor cu cardul de credit și prin transfer electronic se efectuează prin intermediul www.Przelewy24.pl, Pay Pal
2.În cazul plății cu cardul de credit, detaliile cardului Comandantului vor fi criptate pentru a minimiza riscul accesului neautorizat. Cardurile de credit sunt verificate și necesită autorizare din partea emitentului cardului. În situația în care emitentul cardului nu confirmă plata, Vânzătorul nu este responsabil pentru întârzierea sau nelivrarea, iar contractul dintre părți nu va fi încheiat efectiv.

3. Detaliile privind metoda și data plății vor fi întotdeauna incluse în oferta pregătită de Vânzător în conformitate cu § 2 din Termenii și condițiile generale de vânzare.

4. Preturile indicate in oferta intocmita de Vanzator vor include TVA.

5. În conformitate cu normele și reglementările în vigoare într-un anumit domeniu juridic, în ceea ce privește bunurile livrate în statele membre individuale ale Uniunii Europene, dacă Comandantul este sau este obligat să fie contribuabil de TVA, se poate aplica principiul taxării inverse, care rezultă din Directiva 2006/112. În acest caz, Vânzătorul nu va percepe TVA, cu condiția ca Partea Comandant să confirme că va deconta TVA pentru bunurile livrate în cadrul procedurii de taxare inversă.

6. Prin încheierea unui contract în baza acestor Termeni și Condiții Generale de Vânzare, Comandantul autorizează Vânzătorul să emită o factură în formă electronică, în conformitate cu reglementările aplicabile.

7. Până la achitarea de către Comandant a întregului preț de vânzare rezultat din oferta acceptată de către Comandant, bunurile comandate rămân proprietatea Vânzătorului.
 

§5
[Răspunderea Vânzătorului pentru nerespectarea mărfurilor cu contractul în relațiile cu antreprenorii]

1. Vânzătorul nu oferă garanție pentru bunurile care fac obiectul contractului de vânzare.

2. Vânzătorul este răspunzător față de Comandant în temeiul garanției numai dacă defectul fizic este constatat și raportat vânzătorului de către Comandant în termen de 14 zile de la data predării bunurilor către Comandant, sub rezerva prevederilor alin. 4 și 5.

3. Condiția pentru exercitarea efectivă de către Comandant a drepturilor în temeiul garanției pentru defecte fizice este de a depune reclamații pe formularul disponibil după autentificarea pe site-ul https://www.gastroparts.com. Reclamațiile depuse fără formularul corespunzător nu vor fi considerate depuse cu succes.

4. În cazul în care Comandantul primește alte piese decât cele care au făcut obiectul ofertei, Vânzătorul este răspunzător în temeiul garanției dacă nerespectarea mărfurilor cu contractul este constatată și raportată vânzătorului de către Comandant în termen de 3 zile de la data predării bunurilor către Comandant.

5.În cazul în care Comandantul primește o cantitate incorectă de bunuri, Vânzătorul este răspunzător în temeiul garanției, dacă nerespectarea bunurilor cu contractul este constatată și notificată vânzătorului de către Comandant în termen de 3 zile de la data predării. asupra mărfurilor către Comandant.

6. În cazul în care Comandantul primește o cantitate incorectă de bunuri, Vânzătorul este răspunzător în temeiul garanției, dacă nerespectarea bunurilor cu contractul este constatată și notificată vânzătorului de către Comandant în termen de 3 zile de la data predării. asupra mărfurilor către Comandant.

7. În cazul în care pretențiile Comandantei sunt cauzate de deteriorarea mărfurilor în timpul transportului, condiția pentru luarea în considerare a oricăror pretenții ale Comandantei este întocmirea unui proces-verbal de daune în prezența curierului.

8. Prevederile § 5 sec. 2-7 nu se aplică unei persoane fizice care încheie un contract direct legat de activitatea sa de afaceri, atunci când din conținutul prezentului contract rezultă că acesta nu are un caracter profesional pentru persoana respectivă, rezultat în special din obiectul activității sale de afaceri, puse la dispoziție în baza prevederilor privind Registrul central și Informațiile privind activitatea economică.

§6
[Răspunderea Vânzătorului pentru nerespectarea bunurilor cu contractul în relațiile cu consumatorii]

1. Consumatorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare în termen de 14 zile de la încheierea acestuia. Retragerea din contract nu necesită indicarea unui motiv. Perioada de retragere din contract incepe cu detinerea bunurilor de catre Consumator.

2. Consumatorul se poate retrage din contract prin depunerea unei declarații de retragere către Vânzător. Declarația de mai sus poate fi depusă pe formularul, al cărui model este disponibil la: https://www.gastroparts.com/pliki/dokumenty/wzór_odstapienia_od_umowy.doc

3. Pentru a îndeplini perioada de retragere de paisprezece zile, este suficient să trimiteți o declarație înainte de expirarea acesteia.

4. După expirarea perioadei de retragere de paisprezece zile, dreptul menționat mai sus expiră, sub rezerva posibilităților rămase de retragere din contract, rezultate din alte prevederi de lege general aplicabile.

5. În cazul retragerii din contract, acesta este considerat nul. În situațiile în care consumatorul a depus o declarație de retragere din contract înainte ca Vânzătorul să-și accepte oferta, oferta încetează să mai fie obligatorie.

6. Vânzătorul se obligă să returneze imediat consumatorului, în termen de 14 zile de la data primirii declarației consumatorului privind retragerea din contract, toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a bunurilor. În cazul în care consumatorul a ales o altă metodă de livrare decât cea mai ieftină metodă de livrare standard oferită de Vânzător, obligația de returnare nu va acoperi costurile suplimentare suportate de consumator.

7. Vânzătorul va rambursa plata folosind aceeași metodă de plată ca cea folosită de consumator, cu excepția cazului în care consumatorul este de acord în mod expres cu o altă metodă de rambursare care nu implică niciun cost pentru el.

8.În cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să ridice însuși bunurile de la consumator, acesta poate reține rambursarea plăților primite până când primește bunurile înapoi sau până când Partea Comandant oferă dovada returnării acesteia, în funcție de evenimentul care are loc primul.

9. Consumatorul este obligat să returneze bunurile Vânzătorului sau să transfere bunurile persoanei autorizate de către Vânzător să le primească imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data la care s-a retras din contract. Acest termen nu se aplică situațiilor în care Vânzătorul s-a oferit să ridice bunurile pe cont propriu. Pentru a respecta termenul de mai sus, este suficient să returnați bunurile înainte de expirarea acestuia. Consumatorul suportă doar costul direct al returnării bunurilor.

10. Consumatorul are, de asemenea, dreptul de a returna el însuși bunurile la sediul Vânzătorului.

11. Consumatorul este responsabil pentru scăderea valorii bunurilor rezultată din utilizarea bunurilor într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și buna funcționare a bunurilor.

12. Dreptul de retragere din contract nu este disponibil consumatorului în legătură cu contractele în care obiectul serviciului este un articol neprefabricat, fabricat conform specificațiilor consumatorului sau care servește la satisfacerea nevoilor sale individuale.

13.În cazul în care bunurile achiziționate de către Comandant prezintă un defect fizic sau juridic, Consumatorul poate depune o plângere în baza prevederilor Codului civil (art. 556 și următoarele din Codul civil). Reclamația poate fi făcută pe baza unei garanții pentru defecte.

14. Bunurile vândute vor fi considerate defecte dacă:
1.nu are proprietăți pe care acest gen de lucru ar trebui să le aibă din cauza scopului specificat în contract sau care rezultă din împrejurările sau destinația lucrului;
2. nu are proprietăți pe care Vânzătorul le-a furnizat Părții Comandante, inclusiv prin prezentarea unui eșantion sau model;
3. nu este potrivit scopului pentru care Comandantul a informat Vânzătorul la încheierea contractului, iar Vânzătorul nu a ridicat nicio obiecție cu privire la utilizarea prevăzută;
4. a fost livrat Comandantului incomplet.
15.Reclamațiile în temeiul garanției pentru defecte vor fi soluționate de către Vânzător în termen de 14 zile.

16. Consumatorul, indiferent de posibilitatea de a-și urmări pretențiile în instanță, are dreptul de a utiliza metode extrajudiciare de soluționare a litigiilor cu întreprinzătorul, dintre care trebuie să se distingă, printre altele, comisii de mediere, arbitraj și reclamații.

17.În special, consumatorul are dreptul de a depune o cerere la una dintre Curțile Permanente de Arbitraj de Consum. Lista unităților relevante este disponibilă în prezent la http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

18.Mai mult decât atât, consumatorul, pentru a-și proteja drepturile, are și dreptul de a cere ajutor de la ombudsmanii consumatorilor poviați (municipali) relevante sau de la organizațiile sociale ale căror atribuții statutare includ protecția consumatorilor (inclusiv Federația Consumatorilor http: // www. federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html sau Asociația Consumatorilor Polonezi http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,infolinia-konsumencka,2,35.html)

19. Prevederile prezentului alineat referitoare la consumator, privind retragerea din contract si reclamatii, se aplica si unei persoane fizice care incheie un contract direct legat de afacerea sa, daca din continutul acestui contract rezulta ca nu are caracter profesional pentru persoana respectiva. , care rezultă în special din obiectul activității sale de afaceri, puse la dispoziție în baza prevederilor privind Registrul central și Informațiile privind activitatea economică, cu condiția ca prevederile privind modalitățile extrajudiciare de plângere și căi de atac să nu se aplice. .

 

§7
[Piesa returneaza dreapta]

În cazul în care Comandantul comandă mărfuri cu parametri incorecți, Vânzătorul va accepta returnarea piesei cu condiția să apară următoarele evenimente:


1. Comandantul va depune o cerere de returnare a mărfurilor pe formular în cel mult 3 zile de la primirea mărfurilor,

2.Cererea se referă la mărfuri standard, adică nu mărfuri importate la cererea specială a Comandantei,

3. Marfa va fi returnata in ambalajul original si nu va purta urme de utilizare sau asamblare.

În caz contrar, Vânzătorul are dreptul de a refuza acceptarea bunurilor și de a rambursa prețul de vânzare.

 

§8
[Dispoziții finale]

1. Pentru a gestiona corect comanda, Partea Comanda este de acord cu utilizarea datelor sale personale de catre Vanzator. Vânzătorul informează că, în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal, Comandatorul are dreptul de a le inspecta datele personale, de a le corecta și de a cere ca datele de mai sus să nu mai fie utilizate.

2. Administratorul datelor personale este Gastroparts Sp. z o.o. cu sediul în Toruń la ul. Józefa Nowaka 7-9, NIP: 956-227-59-65, REGON: 340784260, KRS: 0000369171.

3.În cazul în care una dintre prevederile acestor Condiții Generale de Vânzare este considerată nevalidă, pe baza unei decizii valabile din punct de vedere juridic a unei autorități a administrației publice sau a unei hotărâri definitive a unei instanțe comune, termenii rămași ai acestor Condiții Generale de Vânzare vor rămâne în vigoare. , iar declarația de nulitate de mai sus nu se va aplica acestora.

4. Orice abateri de la Termenii și Condițiile Generale de Vânzare propuse de către Comandant necesită aprobarea explicită, scrisă a Vânzătorului.

5. Informațiile furnizate în cataloage, foldere și pe site-ul Vânzătorului nu constituie o ofertă în sensul art. 66 Cod civil, și sunt doar o invitație la desfășurarea negocierilor.

6.Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica Termenii si Conditiile Generale de Vanzare prin publicarea versiunii revizuite a acestora pe site-ul Vanzatorului. Totuși, modificările introduse de Vânzător nu se vor aplica comenzilor deja plasate și contractelor deja încheiate.

7. Părțile nu răspund pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor asumate prin contract, dacă aceasta este cauzată de forță majoră. Forta majora se intelege ca imprejurari imprevizibile aflate in afara controlului partii, in special: incendiu, greva, inundatie, embargo, restrictii energetice, intreruperi in transport, cutremure etc.

8. Conținutul acordului și al condițiilor generale de vânzare în limba poloneză este decisiv pentru interpretarea conținutului contractului de vânzare.

9. În aspectele care nu sunt acoperite de Termenii și Condițiile Generale de Vânzare, se vor aplica prevederile aplicabile ale Codului Civil polonez. Legea aplicabilă Condițiilor generale de vânzare și contractelor încheiate în baza acestora este legea poloneză.

10. Orice dispute și pretenții care decurg din contractele încheiate pe baza Termenilor și Condițiilor Generale de Vânzare, inclusiv orice dispute cu privire la încălcarea, rezilierea sau nulitatea acesteia, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a Comenzii, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în garanția care nu a fost soluționată pe cale amiabilă de către părți va fi soluționată de instanțele comune poloneze, în special de instanța comună care are jurisdicție asupra sediului Vânzătorului (cu excepția litigiilor care decurg din contractele cu consumatorii și excluderea litigiilor care decurg din contractele cu persoane fizice încheierea de contracte direct legate de activitatea lor de afaceri, contractele arată că nu au un caracter profesional pentru aceste persoane).

11.Comandantul are dreptul de a transmite Vanzatorului orice comentarii si sugestii legate de formularea Termenilor si Conditiilor Generale de Vanzare si de modul de prestare a serviciilor de catre Vanzator. Toată corespondența în acest sens trebuie trimisă la adresa de e-mail a Vânzătorului: gastroparts@gastroparts.com

 

Aveți nevoie de ajutor în alegerea pieselor?
Sunați-ne!

  +48 56 657 76 23

Acceptăm plăți


Gastroparts sp. z o.o.
ul. Józefa Nowaka 7-9
87-100 Toruń
tel: +48 56 657 00 66
tel: +48 56 657 00 68
» datele complete de contact