Uwaga! Zmiana formy prawnej firmy.

Uwaga! Zmiana formy prawnej firmy.

2023-01-02

Informacja o przekształceniu formy prawnej spółki GASTROPARTS.

Szanowni Państwo,

z dniem 02.01.2023 r. nastąpiło przekształcenie spółki GASTROPARTS BARBARA LIPIŃSKA MARCIN LIPIŃSKI PATRYCJA MATERS SPÓŁKA JAWNA w GASTROPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon, adresu siedziby spółki oraz numeru rachunku bankowego. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0001010864).

W związku z powyższym, prosimy o dokonanie zmiany nazwy spółki w Państwa systemach handlowo-księgowych na Gastroparts sp. z o.o.

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów.

Z poważaniem,
Marcin Lipiński –
Prezes Zarządu

Potrzebujesz pomocy przy doborze części?
Zadzwoń do nas!

  +48 56 657 00 66

akceptujemy płatności


Gastroparts sp. z o.o.
ul. Klonowica 37
87-100 Toruń
tel: +48 56 657 00 66
tel: +48 56 657 00 68
» pełne dane kontaktowe