REGLER

REGLER

Almindelige Salgsbetingelser

§1
[Almindelige Bestemmelser]

1. Dokumentet beskriver betingelser for hvordan man indgår i en salgs- og vareleverings aftale. Vi anbefaler at læse dokumentet grundigt.
2. Almindelige Salgsbetingelser vedrører enhver salgsaftale og vareleveringsaftale mellem Sælgeren (GASTROPARTS Interesseselskab med adressen i Toruń, Józefa Nowaka vej 7-9 CVR 0000369171) og Køberen, som kan være både et selskab hvis ordre er forbundet med selskabets virke, og en Bruger, som køber varer fra Sælgeren uden at det har noget med hans økonomiske eller faglige virke at gøre.
3. Ved at bestille en vare fra Sælgerens vareudbud accepterer Køberen, at Almindelige Salgsbetingelser udgør en del af den eventuelle salgsaftale som skal indgås med Sælgeren.
4. Almindelige Salgsbetingelser findes på hjemmesiden https://www.gastroparts.com/pl/news-6 og kan efter Køberens ønske vises frem i Sælgerens hovedsæde ie. ved Józefa Nowaka vej 7-9 i Torun. Efter Købers ønske, kan den aktuelle version af Almindelige Salgsbetingelser sendes via mail i elektronisk form til den givne e-mail adresse.
5. Alle mærker, logo, varenavne og titler som bruges af Sælgeren er varemærker eller Sælgerens handelsnavne eller tilhører tredje parter eller andre ejere. Handelsmærker, varemærker eller logo må ikke kopieres eller bruges uden Sælgerens samtykke, fordi det kan udgøre en seriøs krænkelse af ejerens rettigheder.
6. Alle tekster, dokumenter, projekter, billeder og andre ydelser tilbudt af Sælgeren på hjemmesiden, heriblandt også kildekoder og alt andet materiale tilbudt af Sælgeren er omfattet af ophavsretten og tilhører enten selve Sælgeren eller hans underleverandører.
7. Man må godt kopiere elektronisk eller printe kun disse dele af Sælgers hjemmeside som er nødvendige for at afgive en ordre eller for at bruge hjemmesiden som et værktøj til at købe ind. Det er forbudt at bruge oplysninger og Sælgers materialer, heriblandt er det forbudt at kopiere med andet formål end nævnt overfor, modificere, distribuere eller genudgive dem. Vil Køberen bruge oplysninger fra Sælgers hjemmeside, skal han anmode Sælgeren om en skriftlig tilladelse.

§2
[Hvordan man afgiver ordre]

1. Alle Købere interesserede i at indgå en salgsaftale er berettigede til at afgive ordrer på en af de følgende måder:
a. Per mail - e-mail adresse gastroparts@gastroparts.com
b På hjemmesiden www (det kræver at man har oprettet en konto og logget sig på den).
2. Der bør findes følgende oplysninger i ordren:
a. Købers identifikation f.ex. CVR nummer, og især momsregistreringsnummer
b. Købers e-mailadresse, nødvendig for aftalens realisering.
c. Et nummer eller en type samt et antal af de varer man vælger fra Sælgers vareudbud.
d. Leverings sted.
3. Købers ordre modtaget af Sælgeren registreres og opbevares i Sælgers system. Regnskabsmateriale som bekræfter aftalens gennemførelse på baggrund af disse Almindelige Salgsbetingelser opbevares af Sælgeren i henholdt til universelt bindende lovbestemmelser på dette område.
4. Opdager Køberen efter at have afgivet ordren, at der er nogle fejl angående antallet eller kvalitet på de udvalgte produkter, eller andre oplysningsfejl, bør han/hun straks kontakte Sælgers repræsentative for at rette bestillingen.
5. Som svar vil Sælgeren forberede et salgstilbud, der indeholder de rette tal, realiseringsdato, leveringsmåde og betalingsfrist. Sådan et tilbud bliver sendt til Køberen elektronisk med e-mail til den tidligere angivne af Køberen mailadresse. Tilbuddet bliver forberedt taget i betragtning de aktuelt tilgængelige produkter. Er et eller flere produkter valgt af Køberen ikke længere tilgængelige i det øjeblik tilbuddet forberedes, vil Sælgeren informere Køberen derom.
6. Køberen skal læse salgstilbudet forberedt af Sælgeren og acceptere det skriftligt på mail. Det øjeblik Køberen sender Sælgeren en accept af tilbuddet per mail, er salgsaftalen mellem parterne indgået. Kommer Køberen med nogle bemærkninger til salgstilbudet, er salgsaftalen først indgået efter Sælgeren har forholdt sig og accepteret alle bemærkningerne. Det vil Sælgeren gøre ved at sende Køberen en bekræftelse på at have modtaget ordren.
7. Salgsaftalens sted er hver gang Sælgers hovedsæde ie. Józefa Nowaka 7-9 vej 7-9 i Torun, Polen.
8. Sælgeren forbeholder sig ret til ikke at svare på ordre fra Køberen. I sådan et tilfælde kommer man ikke til at påbegynde et juridisk forhold, og Køberen har ikke ret til at kræve noget fra Sælgeren.
9. I et tilfælde hvor Sælgeren har en mistanke om at Køberen har ageret uærligt, forbeholder Sælgeren sig ret til at kontakte Køberen en gang til med det formål at verificere mistanken. Bliver mistanken om Køberens uærlige hensigter bekræftet, forbeholder Sælgeren sig ret til at annullere ordren.

§3
[Leveringen]

1. Salgsaftalens genstand bliver afleveret til Køberen med et kurerfirma på vilkår angivet hver gang i salgstilbudet.
2. Varens levering finder sted indenfor polske grænser. Varens levering kan også realiseres i udlandet, udenfor polske grænser.
3. Får Sælgeren at vide, at pga særlige omstændigheder kan levering ikke fortages på det bestemte tidspunkt, kontakter han Køberen for at aftale et nyt leveringstidspunkt.
4. Der er ingen leveringer fortaget lørdage, søndage eller andre arbejdsfrie dage.
5. Køberen skal tjekke foran Kureren om emballagen ikke er blevet ødelagt i transporten og om pakkens indhold svarer til Sælgers tilbud som Køberen havde sagt ja til.
6. Det øjeblik varen er leveret, bærer Køberen ansvaret for varen.

§4
[Betalingsmåde]

1. Man kan betale for de bestilte varer på en de følgende måder:
a. Betaling per efterkrav - betaling ved leveringen.
b. Ved elektronisk overførsel, bankoverførsel eller med kreditkort til Sælgers bankkontonummer. Ordren bliver behandlet først efter Sælgeren har modtaget alt beløbet påkrævet for de bestilte varer. Afregning af transaktioner med kreditkort og e-overførsel sker via www.Przelewy24.pl, Pay Pal
2. I tilfælde af betaling med kort, bliver Købers kortoplysninger chifreret for at minimere risiko for uautoriseret adgang. Kreditkort bliver verificeret og autoriseres af kortudstederen. I tilfælde hvor kortudstederen ikke bekræfter realiseringen af kortbetalingen, har Sælgeren ikke ansvar for leverings forsinkelse eller manglende levering, for aftalen mellem parterne er ikke blevet effektivt fuldført.
3. Detaljerne angående betalingsmåden og betalingsfristen bliver hver gang angivet i tilbudet forberedt af Sælgeren efter § 2 af Almindelige Salgsbetingelser.
4. Tilbudspriser indeholder MOMS.
5. Er Køberen MOMS pligtig, kan der bruges den særlige regel om omvendt afgiftspligt som følge af direktivet 2006/12 og i takt med lovbestemmelser vedr. produkter afleveret i de enkle EU medlemslande, som er bindende på det givne område. Sender Køberen en bekræftelse på at han/hun vil afregne MOMS i henholdt til den omvendte afgiftspligt, vil Sælgeren ikke regne MOMs med.
6. Havde accepteret de Almindelige Salgsbetingelser bemyndiger Køberen Sælgeren til at udstille en elektronisk faktura i takt med alle bindende lovbestemmelser på dette område.
7. Den bestilte vare forbliver Sælgers eje til Køberen har betalt alt beløbet som står på tilbuddet accepteret af Køberen.

§5
[Sælgers ansvar for at varerne ikke stammer med aftaleindholdet; i forhold til erhvervskunder ]

1. Sælgeren giver ikke garanti på varen som er genstand for aftalen.
2. Sælgeren har ansvar i forhold til Køberen for varen der fejler, kun hvis den fysiske fejl konstateres og anmeldes til Sælgeren i løbet af 14 dage fra dagen hvor varen blev leveret til Køberen med forbehold for bestemmelserne i stk. 4 og 5.
3. For at få opkrævet sin ret i forbindelse med varens fysiske fejl skal man udfylde en klageformular tilgængelig på hjemmesiden https://www.gastroparts.com efter man har logget sig på og søge om det. Henvendelser sendt uden om den rigtige klageformular bliver ikke betragtet som anmeldte effektivt.
4. Får Køberen andre dele end dem han/hun havde bestilt, er Sælgeren ansvarlig for det i kræft af garantien kun hvis Køberen anmelder fejlen til Sælgeren inden 3 dage efter at have modtaget varen.
5. Får Køberen et andet antal af varerne end det han/hun havde bestilt, er Sælgeren ansvarlig for det i kræft af garantien kun hvis Køberen anmelder fejlen til Sælgeren inden 3 dage efter at have modtaget varen.
6. Er aftalens genstand et produkt som skal bestilles udefra efter Køberens særlige ønske, må Sælgeren informere Køberen derom, og Sælgerens ansvar under garantien for de mulige mangler ved produktet bortfalder.
7. Er varens mangler opstået under transporten, er betingelsen for at tage Køberens fordringer i betragtning, at der laves en skadeanmeldelse i nærværelse af kureren.

§6
[Sælgers ansvar for at varerne ikke stemmer med aftaleindholdet; i forhold til private kunder]

1. Forbrugeren har fortrydelsesret og kan fratræde salgsaftalen senest 14 dage efter indgåelsen. Man behøver ikke at begrunde beslutningen om at opsige aftalen. Opsigelsesperioden starter når Forbrugeren har modtaget varen.
2. Forbrugeren har ret til at fratræde salgsaftalen ved at fremlægge for Sælgeren en erklæring derom. Erklæringen kan fremlægges på formularen, som er tilgængelig på hjemsiden https://www.gastroparts.com/pliki/dokumenty/wzór_odstapienia_od_umowy.doc
3. For at overholde 14 dages frist for aftalens opsigelse er det nok at sende en erklæring derom inden fristen udløber.
4. Ret til at trække sig fra salgsaftalen udløber efter 14 dage med forbeholdt for andre muligheder for at trække sig fra aftalen sikret af alment bindende lovbestemmelser.
5. Har man opsagt aftalen, anses den som aldrig indgået. Har Forbrugeren fremsendt erklæringen om at opsige salgsaftalen inden Sælgeren har modtaget hans/hendes accept af tilbuddet , er det ikke længere bindende.
6. Sælgeren skal uden unødig forsinkelse returnere alle beløbene indbetalt af Forbrugeren heriblandt leveringsomkostninger i løbet af 14 dage efter modtagelsen af Forbrugerens erklæring om at trække sig fra salgsaftalen. Har Forbrugeren valgt en anden transportmåde end den billigste tilbudt af Sælgeren, behøver Sælgeren ikke returnere de yderligere transportomkostninger dækket af Forbrugeren.
7. Sælgeren returnerer betalingen ved brug af den samme betalingsmåde som Forbrugeren har brugt, medmindre Forbrugeren har tydeligt givet sin samtykke til en anden betalingsmåde som genererer ikke yderligere omkostninger.
8. Har Sælgeren ikke tilbudt at han selv afhenter varen fra Forbrugeren, kan han vente med tilbagebetaling, til varen er modtaget, eller når Forbrugeren præsenterer et afsendelsesbevis, afhængende af hvad der sker først.
9. Forbrugeren skal returnere Sælgeren varen eller give varen til den bemyndigede af Sælgeren person i løbet af 14 dage efter at have opsagt salgsaftalen. Fristen gælder ikke for de situationer, hvor Sælgeren forslog at hente varen selv. For at overholde fristen skal man sende varen inden fristen udløber. Forbrugeren dækker kun de direkte omkostninger ved returnering af varerne.
10. Forbrugeren må gerne returnere varen personligt hos Sælgeren.
11. Har Forbrugeren brugt varen mere end det var nødvendigt for at tjekke om den virker, er det også hans/hendes ansvar hvis på grund af det varens værdi er blevet mindre.
12. Forbrugerens ret til at opsige salgsaftalen bortfalder ved de aftaler, hvor aftalens genstand ikke er et serieprodukt men blev produceret ifølge Forbrugerens specifikationer eller med det formål at dække Forbrugerens særlige behov.
13. Køber man en vare med fysisk eller juridisk mangel, kan Forbrugeren reklamere den med hjemmel i civilloven (art.556 i den polske civillov). Klagen kan indgives på baggrund af en garanti for mangler.
14. Den solgte vare bliver betragtet som defekt, hvis den:
1. Mangler egenskaber som produkt af denne slags burde have på grund af formålet beskrevet i aftalen eller som følge af omstændigheder eller brug som varen er beregnet til .
2. Mangler egenskaber, som Sælgeren forsikrede Køberen om, da han/hun præsenterede prøven/ mønstret.
3. Duer ikke til det formål, som Køberen informerede Sælgeren om under aftalens indgåelse og Sælgeren har ikke gjort nogen indsigelser mod sådan en brug.
4. Blev overrakt Køberen med mangler.
15. Alle klager i kræft af garanti for fejl bliver behandlet af Sælgeren i løbet af 14 dage.
16. Forbrugeren udover retten til at indrive fordringer i domstolen, kan også bruge andre metoder for at løse strid med iværksætteren såsom bl.a. mægling, voldgift eller klageråd.
17. Især har Forbrugeren ret til at henvende sig til en af Forbruger Voldgiftsdomstoler. Listen over de rette enheder i Polen kan findes her http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
18. Derudover kan Forbrugeren henvende sig til de rette kommunale ombudsmænd eller NGO som har til formål at beskytte forbrugere (heriblandt til Forbrugers Sammenslutning Http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html eller Polsk Forbrugerforening http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,infolinia-konsumencka,2,35.html )

§7
[Returret - reserevedele]

Har Køberen bestilt en vare af forkert størrelse, accepter Sælgeren returnering af delen forudsat det følgende er sket på en gang:

1. Køberen fremlægger en klageformular med ansøgning om at få lov til at returnere varen senest 3 dage efter varens modtagelse.
2. Anøgningen vedrører standardvare, dvs. gælder ikke for varen hentet efter Sælgerens særlige ønske.
3. Varen sendes i original emballage og bærer ingen tegn på brug eller montering.

I modsat fald har Sælgeren ret til at nægte at acceptere varerne og refundere salgsprisen.

§8
[Afsluttende bestemmelser]

1. Sælgeren skal have Købers samtykke til at bruge hans/hendes personoplysninger for at kunne effektivt behandle ordren. Sælgeren informerer om at i kræft af loven om databeskyttelse har Køberen ret til at få adgang og se hvilke af hans/hendes personoplysninger bliver gemt, rette dem og trække sin samtykke til at behandle dem.
2. Dataansvarlig er er Gastroparts I/S Med hovedsæde i Torun Józefa Nowaka 7-9, NIP: 956-227-59-65, REGON: 340784260, KRS: 0000369171.
3. Hvis en af bestemmelserne i disse Almindelige Salgsbetingelser anses for ugyldig på grund af den endelige afgørelse truffet af en offentlig myndighed eller på grund af den endelige dom, forbliver de andre betingelser i disse Almindelige Salgsbetingelser fortsat gældende, og den enkle annullering vedrører dem ikke.
4. Alle afvigelser fra Salgsbetingelserne foreslået af Køberen skal accepteres af Sælgeren tydeligt og på skrift.
5. Alle oplysningerne angivet i katalogerne, brochurer eller på hjemmesiden er ikke et salgstilbud forstået såsom i artikel 66 af Civilloven, men er kun en form for invitation til forhandlinger.
6. Sælgeren forbeholder sig ret til at ændre disse Almindelige Salgsbetingelser ved at publicere den nye version på sin hjemmeside. Ændringerne omfatter ikke de allerede indgåede salgsaftaler og de allerede fremlagt ordrer.
7. I tilfælde af force mejeure, bærer Parterne ikke noget ansvar for delvis eller manglende udførelse af forpligtelser, der fremgår af salgsaftalen. Force majuere er en tvingende omstændighed, som mennesker ikke er i stand til at afværge såsom brand, strejk, oversvømmelse, embargo, energibegrænsninger, transportproblemer, naturkatastrofer.
8. Udgangspunktet for enhver fortolkning af Salgsaftalens og Almindelige Salgsbetingelsers indhold er deres polske version.
9. I sager, der ikke er omfattet af Salgsbetingelserne, gælder den polske civilrets bestemmelser. Den rette lovgivning for Almindelige Salgsbetingelser og Salgsaftaler indgåede på denne baggrund er polsk lovgivning.
10. Alle strid og fordringer i forhold til de aftaler der blev indgået i kræft af de Almindlige Salgsbetingelser, herunder alle strid vedrørende overtrædelse, opsigelse eller ugyldighed, misligholdelse eller ukorrekt udførelse af ordren, manglende opfyldelse eller ukorrekt opfyldelse af forpligtelser i henhold til garantien, som er ikke blevet løst af parterne ved en voldgift, bliver bragt til domstolene især den kommunale domstol hvis retskreds dækker Sælgerens hovedsæde (dog med forbehold for strid opstået med udgangspunkt i aftaler med Forbrugere).
11. Køberen har ret til at kommentere og give sine forslag forbundet med Salgsbetingelserne og den måde Sælgeren realiserer salget på. Enhver korrespondance vedr. dette bedes sende til Sælgerens mail: gastroparts@gastroparts.com

Har du brug for hjælp til at i vælge delene?
Ring til os!

  +48 56 657 76 23

vi accepterer betalinger


Gastroparts sp. z o.o.
ul. Józefa Nowaka 7-9
87-100 Toruń
tel: +48 56 657 00 66
tel: +48 56 657 00 68
» fuldstændige kontaktoplysninger