恒温器 T.max. 400,00°C 工作区 130-400°C 1,00相 1NO 16,00A 传感器 ø 3,90mm 传感器长度 163,00mm 毛细管 830,00mm 绝缘的毛细管 350,00mm
375.409, 恒温器  T.max. 400,00°C 工作区 130-400°C  1,00相  1NO  16,00A  传感器 ø 3,90mm 传感器长度 163,00mm 毛细管 830,00mm 绝缘的毛细管 350,00mm
控制恒温器

恒温器 T.max. 400,00°C 工作区 130-400°C 1,00相 1NO 16,00A 传感器 ø 3,90mm 传感器长度 163,00mm 毛细管 830,00mm 绝缘的毛细管 350,00mm

适合: 零件号: 375.409

技术参数
零件号
375409
最高温度
400 °C
工作区
130-400 °C
极数量
1 相
功能
1NO
控制功率
16 A
传感器直径
3,9 mm
传感器长度
163 mm
毛细管长度
830 mm
绝缘的毛细管长度
350 mm
填料盒
-
轴直径
ø6x4.6 mm
轴长度
23 mm
轴的位置
右侧
旋转角
310 °
附加开关
2NO
OEM部件号
EGO
5513672020, 6404010010
GEV
375409
适合型号
生产商
设备类型
设备型号
ASCASO
GAS885
EGO
5513672020, 6404010010
由零部件制造商你选零件时需要帮助吗?
请给我们打电话!

  +48 56 657 00 66


热线工作时间: 周一到周四,9:00-17.00 周五9:00-16.30我们接受付款


GastroParts Sp. Jawna
ul. Klonowica 37
87-100 Toruń
tel: +48 56 657 00 66
tel: +48 56 657 00 68
fax: +48 56 657 00 67
» 详细联系方式