375.197, 安全恒温器   220,00°C  1,00相  16,00A 传感器 ø 6,00mm 传感器长度 142,00mm  毛细管 2970,00mm 绝缘的毛细管 2600,00mm 传感器 不锈钢
安全恒温器/限位开关

安全恒温器 220,00°C 1,00相 16,00A 传感器 ø 6,00mm 传感器长度 142,00mm 毛细管 2970,00mm 绝缘的毛细管 2600,00mm 传感器 不锈钢

适合: EGO, MARENO, MASTRO

零件号: 375.197

技术参数
零件号
375197
制造商
EGO
系列
55.19_
断路温度
220 °C
极数量
1 相
控制功率
16 A
传感器直径
6 mm
传感器长度
142 mm
毛细管长度
2970 mm
绝缘的毛细管长度
2600 mm
填料盒
-
传感器
SS
OEM部件号
MARENO
1568700, MA1568700
MASTRO
1568700, MA1568700
适合型号
EGO
MARENO
FR92E13, FR92E132, FR92E13T, FR92E13T2, FR92E22, FR92E22T, FR94E13, FR94E132, FR94E13T, FR94E13T2, FR94E22, FR94E22T
MASTRO
FR92E13, FR92E132, FR92E13T, FR92E13T2, FR92E22, FR92E22T, FR94E13, FR94E132, FR94E13T, FR94E13T2, FR94E22, FR94E22T
由零部件制造商你选零件时需要帮助吗?
请给我们打电话!

  +48 56 657 00 66


热线工作时间: 周一到周四,9:00-17.00 周五9:00-16.30我们接受付款


GastroParts Sp. Jawna
ul. Klonowica 37
87-100 Toruń
tel: +48 56 657 00 66
tel: +48 56 657 00 68
fax: +48 56 657 00 67
» 详细联系方式