Tax free

Zrób zakupy w GASTROPARTS i odzyskaj zwrot 23% VAT
Prawo zwrotu VAT przysługuje:
  • Jedynie podróżnym posiadającym stałe zamieszkanie poza UE.
  • Jedynie podróżnym kupującym towary na jednym paragonie za minimum 200 zł brutto. Jeden paragon fiskalny = jeden formularz.
  • Jedynie, gdy wywóz towarów w stanie nienaruszonym nastąpi nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po dokonaniu zakupu.
  • Jedynie, gdy dokument zostanie zaopatrzony w pieczęć pracownika celnego, potwierdzającą wywóz towaru poza UE.

Refundacja
Zwrot podatku dokonywany jest przez GASTROPARTS gotówką, w polskich złotych, nie później niż po 10 miesiącach od dnia dokonania zakupu. Podstawą otrzymania zwrotu podatku jest okazanie paszportu i dokumentu z pieczątką pracownika celnego, potwierdzającą wywóz towarów poza terytorium UE.

Uwaga!
Brak pieczęci pracownika celnego na formularzu TAX FREE jest równoznaczny z odmową refundacji podatku VAT.

Jak to zrobić:
1) Zakup
Przy zakupie poproś personel o wystawienie dokumentu TAX FREE. Data na formularzu musi być zgodna z datą na paragonie. Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane oraz czy został załączony paragon fiskalny do formularza. Pamiętaj że nie można rozpakowywać zakupów! Towar musi być w stanie nienaruszonym!

2) Wywóz
Na wywiezienie towaru masz pełne 3 miesiące, nie licząc miesiąca, w którym dokonany był zakup. Gdy opuszczasz Polskę i Unie Europejską potwierdź w Urzędzie Celnym zakup wywożonych towarów wraz z załączonym paragonem. Zabierz koniecznie ze sobą paszport oraz dokument TAX FREE. Po sprawdzeniu zgodności wszystkich dokumentów pracownik celny ostempluje dokument TAX FREE.

3) Zwrot podatku VAT
Gotówkę odzyskasz w firmie GASTROPARTS w ciągu 10 miesięcy licząc od dnia dokonania zakupu. Obowiązkowo oddajesz sprzedawcy komplet dokumentów potwierdzających zakup towarów i ich wywóz poza terytorium UE.

BRAK PIECZĘCI PRACOWNIKA CELNEGO NA FORMULARZU TAX FREE = ODMOWA REFUNDACJI
هل أنت بحاجة إلى أي مساعدة عند اختيار القطع؟
اتصل بنا!

  +48 56 657 76 23